Viceprimar

Primăria Icoana

Nume și prenume : Chirita Nastase

Adresa: comuna Icoana, sat Ursoaia, județul Olt

Telefon: 0743-309955

E-mail: chiritanastase@gmail.com

Experienta profesionala :
2007-2008 Director adjunct - SC ABC Total Security SRL
1998-2005 Adjunct al Sefului de Inspectorat - IPJ Olt
1994-1998 Sef al Serviciului Politiei Rutiere - IPJ Olt
1979-1994 Ofiter in cadrul Serviciului Cercetari Penale - IPJ Olt
1978-1979 Ofiter in cadrul Biroului Cercetari Penale- Politia Municipiului Slatina
1973-1975 Functionar in cadrul Oficiului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Olt

Studii, specializari :
2004 Curs de pregatire - Drepturile omului si rezolvarea conflictelor
2002 Curs de Management
2001 Curs de pregatire - Principle Based Leadership - The Importance of Ethics
1992 Curs de pregatire pentru cadre de conducere
1987-1988 Studii postuniversitare in cadrul Facultatii de Drept Bucuresti, specializarea Stiinte Penale
1984-1985 Curs de limbi straine in cadrul Centrului de Pregatire si Perfectionare a cadrelor MI
1978-1981 Facultatea de Drept Bucuresti
1975-1978 Scoala Militara de ofiteri activi a MI, arma politie
1967-1971 Liceul Teoretic Potcoava

Aptitudini si competente profesionale :
- aptitudine de lucru in echipa, avand o experienta in colectiv de peste 30 de ani
- capacitate de coordonare si conducere a activitatii, care rezulta din functiile detinute
- adaptabilitate, receptivitate, constiinciozitate, initiativa, responsabilitate, eficienta, integritate
- posesor al permisului de conducere categoriile A, B+E, C+E  


Descarca CV Viceprimar CHIRITA NASTASE.pdf (34 KB)


Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege,
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile
ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizează prin hotărâre a consiliului local.
(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au
obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin
hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al
primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la
propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali
în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din
funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de
viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile
specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În
cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local,
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri