Expuneri de motive 2017

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca expunere de motive nr 256 din 2017.pdf (58 KB)
Descarca expunere de motive nr 259 din 2017.pdf (81 KB)
Descarca expunere de motive nr 262 din 2017.pdf (70 KB)
Descarca expunere de motive nr 358 din 2017.pdf (107 KB)
Descarca expunere de motive aprobare buget local.pdf (63 KB)
Descarca expunerea de motive nr 743 din 2017.pdf (58 KB)
Descarca expunerea de motive nr 746 din 2017.pdf (64 KB)
Descarca expunerea de motive nr 750 din 2017.pdf (67 KB)
Descarca Expunere de motive privind demisia din functia de consilier local.pdf (67 KB)
Descarca Expunere de motive privind insusirea inventarului bunurilor domeniului privat.pdf (80 KB)
Descarca Expunere de motive privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public.pdf (79 KB)
Descarca Expunere de motive privind realizarea obiectivului de investitii.pdf (80 KB)
Descarca Expunere de motive privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim. II al anului 2017.pdf (66 KB)
Descarca Expunere de motive privind aprobarea-avizarea documentelor necesare derularii proced. de licitatie publica pt deseurile munincipale.pdf (211 KB)
Descarca Expunere de motive privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice de conducere si executie la nivelul primariei.pdf (47 KB)
Descarca expunere de motive privind alegere presedinte sedinta.pdf (63 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobare plan de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei.pdf (119 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul 8589-311-2017 inregistrat pe rolul judecatoriei Slatina.pdf (99 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii Servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie Asfaltare DC 189.pdf (107 KB)
Descarca expunere de motive privind desemnarea reprezentantului CL Icoana in Consiliul de Admin. al Scolii Gimnaziale.pdf (77 KB)
Descarca expunere de motive privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a cladirii din caramida chiosc paine.pdf (62 KB)
Descarca expunere de motive privind validare mandat de consilier local pt dna Mandache Maria.pdf (76 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectiv de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (26 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim.III 2017.pdf (16 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea devizului general actualizat pt obiectul de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (53 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pt obiectul de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (57 KB)
Descarca expunere de motive privind aprobarea rectificarii de buget.pdf (43 KB)
Descarca expunere de motive privind reabilitare dispensar medical si farmacie.pdf (47 KB)
Descarca expunere de motive privind realizarea obiectivului de investitii amenajare parc in sat icoana.pdf (47 KB)
Descarca Expunere de motive privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate in anul 2018.pdf (68 KB)
Descarca Expunere de motive privind aprobarea rectificarii de buget .pdf (64 KB)
Descarca Expunere de motive privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Icoana 2016-2020.pdf (82 KB)
Descarca Expunere de motive privind modificarea si completarea anexei hot 13 din 2017 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin dom public.pdf (112 KB)
Descarca Expunere de motive privind rectificarea de buget.pdf (64 KB)
Descarca Expunere de motive privind stabilirea valorilor impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora pe 2018.pdf (83 KB)
Descarca Expunere motive privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. IV al anului 2017.pdf (55 KB)
Descarca Expunere motive privind aprobarea proceselor verbale de delimitare a limitelor de hotar ref la teritoriul admin al comunei Icoana.pdf (73 KB)
Descarca Expunere motive privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei scolare pt anul scolar 2018-2019.pdf (57 KB)
Descarca Expunere motive privind modif art 59 alin 1 din anexa 1 a hot 21 din 2016 privind aprob ROF a CL.pdf (105 KB)
Descarca Expunere motive privind reanalizarea hot 18 din 2017.pdf (77 KB)
Descarca Expunere de motive privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.pdf (43 KB)
Descarca Expunere motive privind organizarea retelei scoalre pe anul 2018-2019.pdf (62 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri