Proiecte de hotarare 2018

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare expunere de motive privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii servicii de proiectare faza DE si lucr de exec asfaltare DC 189 Serbanesti - Floru.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare expunere de motive privind aprobarea principalilor indicatori teh-econ actualizati pt obiectivul de investitii servicii de proiectare faza DE si lucr de exec asfaltare DC 189 Serbanesti - FLoru.pdf (64 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget local.pdf (53 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect si cheltuieli legate de proiect Scoala ICOANA.pdf (53 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii servicii de proiectare faza DE si lucr de exec asfaltare DC 189 Serbanesti - Floru.pdf (66 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului imbunatatirea eficientei energetice reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea cladirii scoala Icoana corp B.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea insusirii variantei finale a proiectului de stema a comunei.pdf (48 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune privind energia durabila PAED.pdf (29 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind alegerea noului presedinte de sedinta.pdf (59 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget local.pdf (45 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Icoana.pdf (48 KB)
Descarca stema comunei Icoana.pdf (428 KB)
Descarca Anexa nr.2 la proiect de hotarare privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Icoana.pdf (49 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local aferent anului 2017.pdf (53 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim I 2018.pdf (52 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a cladirii din caramida chiosc paine proprietate privata a comunei Icoana.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea anexei la hcl nr 14 din 2017 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin dom privat.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pt investitia infiintare sist de distrib gaze naturale.pdf (66 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta.pdf (63 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim. II 2018.pdf (56 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Icoana.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate.pdf (69 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungire valabilitate PUG Icoana.pdf (61 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget.pdf (57 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget.pdf (43 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare si obtinere avize de principiu.pdf (70 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Icoana in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Icoana.pdf (62 KB)
Descarca proiect de hotarare privind realizarea obiectivului de investitii achizitionare greder purtat cu cadru greu si cu roti de sprijin.pdf (59 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta.pdf (63 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim.III 2018.pdf (56 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget .pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget .pdf (44 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. cuprinsi in devizul general actualizat dupa incheierea proced. de achiz. si asig. finan. de la bug, loc..pdf (120 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. cuprinsi in devizul general actualizat dupa incheierea proced. de achiz. si asig. finan. de la bug, loc..pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei scolare pt anul 2019-2020.pdf (63 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectif. bugetului local .pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea rectif. bugetului local .pdf (32 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.pdf (66 KB)
Descarca anexa 1 proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.pdf (41 KB)
Descarca anexa 2 proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.pdf (40 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim IV 2018.pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim IV 2018.pdf (372 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt anul 2019.pdf (71 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt anul 2019.pdf (49 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in 2019.pdf (58 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri