Proiecte de hotarare 2019

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca Proiect de hotarare privind alegere presedinte nou de sedinta.pdf (63 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare in baza avizului conform emis de ISJ Olt.pdf (66 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-economici si devizului actualizat pentru proiectul modernizare dispensar.pdf (66 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asocierea comunei Icoana la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vedea.pdf (776 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice..pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobare buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I al anului 2019.pdf (55 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I al anului 2019.pdf (69 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.pdf (58 KB)
Descarca Proiect de Hotarare actualizare indicatori, cofinantare DC 189.pdf (71 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind modernizare drum comunal DC 98.pdf (63 KB)
Descarca PH APROBARE-NEASUMARE-RESPONSABILITATE-ORGANIZARE-PROGRAM-SCOLI.pdf (40 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim II.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local de venituri si cheltuieli iulie 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea noului presedinte de sedinta.pdf (61 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu dl doctor Katta Mahmoud.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe septembrie 2019.pdf (57 KB)
Descarca Anexele 1 si 2 proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe septembrie 2019.pdf (48 KB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public.pdf (49 KB)
Descarca Caiet de sarcini privind infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public.pdf (68 KB)
Descarca Regulament privind infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public.pdf (231 KB)
Descarca studiu de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (92 KB)
Descarca Anexa 1 proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (46 KB)
Descarca Anexa 2 proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (51 KB)
Descarca Nota de fundamentare privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului.pdf (71 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul imbunatatirea eficientei energetice reducerea emisiilor de CO2 si modernizare cladire scoala.pdf (59 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii buget, local de venituri si cheltuieli.pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii buget, local de venituri si cheltuieli.pdf (45 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.12.2018.pdf (63 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021.pdf (68 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validare mandat consilier local Dobre Florin.pdf (70 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta nou.pdf (60 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local care vor fi executate in anul 2020.pdf (72 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim.IV 2019.pdf (56 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf (56 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf (47 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare in baza avizului conform emis de ISJ Olt .pdf (66 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri