Rapoarte 2017

Primaria Icoana

Descarca raport cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.pdf (52 KB)
Descarca raport privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetelor de venituri proprii.pdf (49 KB)
Descarca raport compartiment financiar-contabil de validare rectificare buget.pdf (69 KB)
Descarca raport cont anual de executie bugetara.pdf (51 KB)
Descarca raport secretar alegere presedinte de sedinta.pdf (53 KB)
Descarca raport privind aprobarea contului de executie bugetara pt trim. II al anului 2017.pdf (335 KB)
Descarca Raport privind aprobarea-avizarea documentelor necesare derularii proced. de licitatie publica pt deseurile munincipale.pdf (127 KB)
Descarca raport privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice de conducere si executie la nivelul primariei.pdf (439 KB)
Descarca raport de specialitate privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii Servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie Asfaltare DC 189.pdf (75 KB)
Descarca Raport desemnarea reprezentantului CL Icoana în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Icoana.pdf (75 KB)
Descarca raport privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul 8589-311-2017 inregistrat pe rolul judecatoriei Slatina.pdf (85 KB)
Descarca raport privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a cladirii din caramida chiosc paine.pdf (55 KB)
Descarca Raport secretar privind alegere presedinte de sedinta.pdf (59 KB)
Descarca raport secretar privind validare mandat consilier local.pdf (40 KB)
Descarca raport de specialitate privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectiv de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (19 KB)
Descarca raport privind aprobarea devizului general actualizat pt obiectul de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (42 KB)
Descarca raport privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pt proiectul reabilitare dispensar medical si farmacie.pdf (35 KB)
Descarca raport privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.III 2017.pdf (8 KB)
Descarca raport privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pt obiectul de investitii servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie.pdf (41 KB)
Descarca raport privind implementarea proiectului reabilitare dispensar medical si farmacie.pdf (48 KB)
Descarca raport privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. IV al anului 2017.pdf (58 KB)
Descarca Raport privind aprobarea proceselor verbale de delimitare a limitelor de hotar ref la teritoriul admin al comunei Icoana.pdf (73 KB)
Descarca raport privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei scolare pt anul scolar 2018-2019.pdf (37 KB)
Descarca raport privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Icoana 2016-2020.pdf (37 KB)
Descarca raport privind modif art 59 alin 1 din anexa 1 a hot 21 din 2016 privind aprob ROF a CL.pdf (70 KB)
Descarca raport privind modificarea si completarea anexei hot 13 din 2017 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin dom public.pdf (94 KB)
Descarca raport privind reanalizarea hot 18 din 2017.pdf (48 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri