Rapoarte 2020

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca raport privind introducerea suprafetei de 15537mp in intravilanul comunei din extravilan in vederea intocmirii PUG al localitatii.pdf (50 KB)
Descarca referat de aprobare privind introducerea suprafetei de 15537mp in intravilanul comunei din extravilan in vederea intocmirii PUG al localitatii.pdf (72 KB)
Descarca referat de aprobare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.pdf (81 KB)
Descarca raport secretar privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (57 KB)
Descarca referat de aprobare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (72 KB)
Descarca referat de aprobare privind incadrarea situatiei numitei POPA NEDELEA STELUTA in categoria situatiilor deosebite pentru care se poate acorda un ajutor de urgenta.pdf (83 KB)
Descarca referat de aprobare privind incadrarea situatiei numitului DRAGANAU DUMITRU in categoria situatiilor deosebite pentru care se poate acorda un ajutor de urgenta.pdf (75 KB)
Descarca referat de aprobare privind incadrarea situatiei numitului SCARLAT LUMINITA in categoria situatiilor deosebite pentru care se poate acorda un ajutor de urgenta.pdf (82 KB)
Descarca raport privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I al anului 2020 .pdf (72 KB)
Descarca raport privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I al anului 2020.pdf (52 KB)
Descarca raport privind aprobarea studiului de oportunitate privind inchirierea pajistilor proprietate privata a comunei Icoana.pdf (144 KB)
Descarca referat de aprobare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.I al anului 2020.pdf (66 KB)
Descarca referat de aprobare privind aprobarea studiului de oportunitate privind inchirierea pajistilor proprietate privata a comunei Icoana.pdf (164 KB)
Descarca referat de aprobare privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021.pdf (82 KB)
Descarca raport cu privire la alegerea noului presedinte de sedinta.pdf (57 KB)
Descarca raport cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf (71 KB)
Descarca raport de specialitate cu privire la realizarea obiectivului de investitii AMENAJARE GRUP SANITAR, SCOALA ICOANA.pdf (85 KB)
Descarca referat de aprobare cu privire la alegerea noului presedinte de sedinta.pdf (72 KB)
Descarca referat de aprobare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf (73 KB)
Descarca referat de aprobare cu privire la realizarea obiectivului de investitii AMENAJARE GRUP SANITAR, SCOALA ICOANA.pdf (91 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri